Jonas Wårstad - En kort biografi

Så länge jag kan minnas har jag slukat böcker om populärvetenskap, populärpsykologi, filosofi, oförklarliga mysterier, kroppsspråk, positivt tänkande, hypnos, sinnets okända krafter, meditation, inre balans, healing, reflexologi — ja i stort sett allt som vidgade min inre värld och förklarade den yttre världen. Jag har alltid varit en fritänkare och inte haft något större intresse (och säkert inte heller tillräckligt tålamod!) för en formell psykologutbildning. Jag har alltid varit mer intresserad av kunskap som ligger utanför det de flesta skolor och utbildningar erbjuder: Strategiskt tänkande, psykologisk taktik och mentala knep, allt för att kunna handskas med besvärliga personer och situationer.

Jag tror att mitt intresse för inre balans och välmående delvis härrör från det faktum att jag tillhör den relativt stora skaran högkänslig person. Detta är ett medfött personlighetsdrag som delas av 15-20 procent av alla människor. Det innebär bland annat att det alltid har varit viktigt för mig att alla mår bra och behandlar varandra med respekt, och att jag på gott och på ont ”känner av” konflikter mer än de flesta. Synskhet i olika former förekommer också på båda mina föräldrars sida. Min fars mormor Hilda var byns helbrägdagörerska och botade sjuka. Dessutom är jag ansiktsblind (den medicinska benämningen är prosopagnosi) och jag känner normalt sett inte igen personer förrän jag träffat dem ett flertal gånger — åtminstone betydligt fler gånger än de allra flesta behöver för att känna igen någon. Istället har jag en tendens att tona in på personers känslolägen. Jag får ett slags emotionellt intryck som minnesbild istället för ansiktet. När folk berättar vad de tycker om eller inte tycker om brukar det också etsa sig fast i mitt minne, vare sig det rör sig om att någon gillar päronsmak, ogillar gröt eller älskar någon speciell film eller musikartist.

År 2010 fick mitt intresse för självförbättring en ny skjuts och jag började gå kurser och distanskurser i kroppsspråk, ansiktsuttryck, NLP (neurolingvistisk programmering), konflikthantering, life coaching, EFT (Emotional Freedom Techniques), attraktionslagen, hypnos, energimedicin, meditation, etcetera, samt olika former av självförsvar och närkamp. Alla dessa tekniker var som version 2,0 av allt jag hade studerat tidigare och gav mig en massa användbar kunskap om livet. Sedan 2011 arbetar jag också som deltidsinstruktör och lärare i flera av dessa tekniker. Den 1 november 2012 gav jag ut min första bok på engelska, och fler har följt efter det. Det kanske låter som om jag vill kunna precis allting men i själva verket är jag bara outtröttligt nyfiken på allt som kan förbättra mitt och andras liv. Att ha en bred kunskap ger ett vidare perspektiv på saker och ting och man ser hur allting hänger samman. Ytterst sett handlar det också om inre frid kontra styrka och kraft (yin och yang). Utan båda har du varken eller. Utan inre frid kan du inte till fullo njuta av din styrka och kraft, och utan styrka och kraft kan du inte försvara din inre frid.


KONTAKTA MIG:

Kontakta mig via epost

Kontakta mig via facebook

[Till min svenska huvudsida]


[Till min engelska huvudsida www.discog.info]